vách ngăn hoa văn, mặt dựng trang trí, tấm trang trí

vách ngăn hoa văn, mặt dựng trang trí, tấm trang trí Công Ty TNHH   TM Điện Tử Quảng Cáo Cát Tường chuyên cung cấp máy móc cho ngành may, quảng cáo, nhiếp ảnh, điêu khắc, .... Ngoài ra Cty chú...

Mặt dựng lọng 2D MDL-18

Mặt dựng lọng 2D MDL-18 Mặt dựng lọng 2D MDL-18 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù ...

Mặt dựng lọng 2D MDL-17

Mặt dựng lọng 2D MDL-17 Mặt dựng lọng 2D MDL-17 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy ph...

Mặt dựng lọng 2D MDL-16

Mặt dựng lọng 2D MDL-16 Mặt dựng lọng 2D MDL-16 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù ...

Mặt dựng 3D V3D-14

Mặt dựng 3D V3D-14 Mặt dựng 3D V3D-14 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâu cần kh...

Mặt dựng lọng 2D MDL-15

Mặt dựng lọng 2D MDL-15 Mặt dựng lọng 2D MDL-15 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù hợ...

Mặt dựng 3D V3D-13

Mặt dựng 3D V3D-13 Mặt dựng 3D V3D-13 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâu cần kh...

Mặt dựng 3D V3D-12

Mặt dựng 3D V3D-12 Mặt dựng 3D V3D-12 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâu cần kh...

Mặt dựng 3D V3D-11

Mặt dựng 3D V3D-11 Mặt dựng 3D V3D-11 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâu cần k...

Mặt dựng lọng 2D MDL-14

Mặt dựng lọng 2D MDL-14 Mặt dựng lọng 2D MDL-14 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy ph...

Mặt dựng lọng 2D MDL-13

Mặt dựng lọng 2D MDL-13 Mặt dựng lọng 2D MDL-13 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù h...

Mặt dựng lọng 2D MDL-12

Mặt dựng lọng 2D MDL-12 Mặt dựng lọng 2D MDL-12 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù h...

Mặt dựng lọng 2D MDL-11

Mặt dựng lọng 2D MDL-11 Mặt dựng lọng 2D MDL-11 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy phù hợ...

Mặt dựng lọng 2D MDL-10

Mặt dựng lọng 2D MDL-10 Mặt dựng lọng 2D MDL-10 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ...

Mặt dựng lọng 2D MDL-09

Mặt dựng lọng 2D MDL-09 Mặt dựng lọng 2D MDL-09 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ d...

Mặt dựng lọng 2D MDL-08

Mặt dựng lọng 2D MDL-08 Mặt dựng lọng 2D MDL-08 - Mặt dựng lọng hoa văn này   có biên dạng và chi tiết phức tạp, kiến trúc cổ điển, cần bảo đảm độ dầy...

Mặt dựng 3D V3D-10

Mặt dựng 3D V3D-10 Mặt dựng 3D V3D-10 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâ...

Mặt dựng 3D V3D-09

Mặt dựng 3D V3D-09 Mặt dựng 3D V3D-09 - Mặt dựng 3D này   có mật độ khắc và yêu cầu kỷ thuật cao, cần bảo đảm độ dầy vật liệu phù hợp với độ sâ...